ناصر ایمانی

ناصر ایمانی: امیدی به ارائه لیست واحد در جریان اصولگرایی ندارم

نظر ناصر ایمانی در باره ترکیب مجلس آینده و آرایش سیاسی اصولگرایان: امیدوارم مجلس آینده مجلس افرادی با رای پایین، بی نام و نشان و پوپولیست نباشد. مطلوب اصولگرایان این است که همراه با جبهه پایداری لیست واحد ارائه دهند اما به این موضوع امیدوار نیستم. چرا که عملکرد جبهه پایداری در چند انتخابات گذشته این را نشان می دهد. اختلاف نظر جبهه پایداری با دیگر اصولگرایان قابل کتمان نیست. آن ها حاضر به تنزل از نظر خود نیستند.

6 ژانویه 2020 - 17:12

آخرین اخبار