اسدی زیدآبادی

حسن اسدی زیدآبادی: اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس منتفی است

حسن اسدی زیدآبادی در مورد احتمال ارائه لیست واحد از سوی اصلاح‌طلبا می‌گوید: حتما گروهی از اصلاح طلبان در انتخابات لیست خواهند داد اما اجماع کلی منتفی است. استراتژی «برتری چوب خشک بر تندروها» دیگر توجیه‌گر اجماع نیست. اصلاحات در انتخابات پیش رو نمی‌تواند پیام تغییر را به جامعه منتقل کند. امروز تکنوکرات‌های جریان اصلاحات، نسبتی با «ایده اصلاحات» ندارند. تکنوکرات‌ها به بخشی از وضع موجود تبدیل شده‌اند و نمی‌توانند نماینده تغییر باشند. نهادهایی مانند شورای‌عالی سیاست‌گذاری و احزاب ظرفیت نمایندگی «ایده اصلاحات» را ندارند.

6 ژانویه 2020 - 17:49

حسن اسدی زیدآبادی: اصلاح‌طلبان با بحران اثرگذاری روبرو هستند

اسدی زیدآبادی در مورد بازنگری در گفتمان اصلاحات می‌گوید: حتی در نیروهای جوان اطلاحات ظرفیتی برای گفتمان جدید وجود ندارد جریان های سنتی اصلاح طلب و اصولگرا کمتر از ٣٠درصد جامعه را نمایندگی می کنند در شرایط انفعال جریان های سنتی احتمال ظهور پوپولیسم بسیار بالا است امروز اصلاح طلبان با بحران اثرگذاری انتخابات روبرو هستند به طوری که نمی توانند اثرگذاری انتخابات را برای مردم اثبات کنند

6 ژانویه 2020 - 17:31

آخرین اخبار