شبکه نظر www.nazarnews.com

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

کد خبر: ۱۲۱۸۷۸

ساعت : ۱۳:۵۱

nazarnews.com/121878

وقت همدردی

از این که آقای رییس جمهور در این روزها چه می کند، طبیعتا خبر ندارم. دلیلی هم ندارد که خبر داشته باشم اما دوست داشتم این یک هفته گذشته، دفترش را به خوزستان منتقل می کرد. کنار مردم می نشست. در هوایی که آنها تنفس می کنند، تنفس می کرد. از آبی که آنها می آشامند، می آشامید و نان پرگرد و خاک آنها را می جوید.
چه اشکالی داشت در این میان رییس سازمان محیط زیست ، خانم ابتکار هم دفترش تا پایان ماجرای ریزگردها به خوزستان منتقل میکرد؟
دیدار ما با مردمی که به ما رای می دهند، رفتار پوپولیستی نیست. خصوصا آن که در زمان درد و رنج کنار آنها باشی. این همدردی است. همدردی با افرادی که وقتی تو به آنها احتیاج داشتی ، حمایتت کردند. و اکنون که به تو و همدردی تو احتیاج دارند، کنارشان باشی.
چه اشکالی دارد که هیات دولت ما یک هفته تمام در خوزستان جلسه تشکیل دهد؟ چه اشکال دارد که به جای دیدارهای هر روزه وزرا با مدیران، وزرا با مردم دیدار کنند؟ چه اشکال دارد کنار آنها بنشینند و با آنها برخیزند و یادآور شوند که تمام کوششان این است که از درد و رنج آنها بکاهند.
آقای روحانی و دولت ایشان تصمیمات مهمی در اقتصاد گرفته اند. تصمیمات زیربنایی که در دراز مدت به نفع قشر محروم است اما این همه آن تلاشها نیست.
خوب است که به جای فردا، امروز هم در کنارشان باشی. بهتر این است که دستت را در دست زخمی و پینه بسته آنها بگذاری. آنها را در بغل بفشاری و از محبت خود، آنها را که امروز نیازمند تو هستند، لبریز کنی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.