تماس

برای تماس با نظر می توانید ضمن استفاده از فرم زیر با این شماره ها تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۶۶۴۰۱۲۴۰

۰۹۱۲۷۳۹۰۸۱۴

فکس:
۰۲۱۴۳۸۵۲۵۵۰

آدرس دفتر تحریریه نظر: تهران- انقلاب- ابوریحان- کوچه شهدای ژاندارمری- پلاک ۳۳

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

موضوع

متن

انتخاب فایل

 

 

موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰