۱۳۹۵/۰۶/۲۵
۰۱:۰۹
سیامند رحمان با حرکت ۳۰۵ کیلویی، رکورد جهان رادوبارشکست وعنوان‌ قوی‌ترین مردجهان را همچنان برای خودش حفظ کرد. وی در حرکت چهارم که مخصوص افزایش رکورد می باشد، وزنه 310 کیلویی را درخواست کرد و موفق شد با مهار این وزنه، رکورد 310 کیلوگرم را به نام خود ثبت و جاودانه کند.
۱۳۹۵/۰۶/۲۳
۰۵:۰۸
مجید فرزین با مهار وزنه ۲۴۰کیلوگرمی، هرچی رکورد بود در وزنه‌برداری شکست و مدال طلا رو به دست آورد
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰