۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۰۴:۰۸
نمایشگاه مطبوعات شروع شد.از سال 76 به طور مستمر در نمایشگاه مطبوعات حضور داشتم اما در تمام این سالها متعجبم رسانه هایی که هر روز سال ،اول صبح در دکه ها به عنوان یک نمایشگاه دایمی عرضه و نمایش حرفی برای گفتن ندارند با چه هدفی در این هماورد شرکت میکنند?مخاطب گریزی شاکله اصلی بسیاری از رسانه هایی است که صاحبان آن رسانه ها فکر می کنند رسالت بزرگی روی دوششان است که حتما باید عنوان روزنامه نگار و مدیر مسوول را یدک بکشند

مهدی نورعلیشاهی


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰