۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۰۴:۴۸
وقتي بدوبيراه گفتيد و اعصابتان آرام شد، وقتي مزدوران انگليس و عوامل و اذناب آمريكا را شناسايي كرديد و كارتان به پايان رسيد، قدري هم ( فقط قدري ) نه پانصد سال و صد سال ، فقط قدري به پنجاه سال و ده، بيست سال آينده كشوري فكر كنيد كه قرار است بچه هاي شما و ما توي آن زندگي كنند

مرتضی زائری


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰