۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۰۳:۳۰
نزدیک بیست سال گذشته است از آن روزایی که عکاسی برایم موضوعی جدی شد. از این عکس که اتوبان نواب در حال ساخت تهران است. از بالای یکی از همین اسکلت های طاق خورده گرفتم. اصلا به خاطر ندارم چطور عکاسی یاد گرفتم.

محمد قدمعلی


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰