۱۳۹۵/۰۷/۱۶
۰۱:۱۲
مردم آمریکا در کمپین مبارزه با سرطان به یاد استاد محمد رضا شجریان بودند و تصنیف هایش را گوش کردند و برای او و رود رور با او به صحبت نشستند .این اولین ویدئو از این کارزار بزرگ در امریکا است.

فرزاد حسنی


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰