۱۳۹۵/۰۸/۰۱
۰۴:۲۰
حناي سعودي براي کاخ سفيد رنگي ندارد وعربستان در وضعيت احتضار قرار گرفته است. در جريان نسيم بهارعربي همه دانستند که با تغيير دکترين ايالات متحده، تاريخ انقضاي ديکتاتوري سعودي به سر رسيده است. به لحاظ رفتار شناسي، ديکتاتوري عربستان به دليل فقدان فاکتورهاي اوليه مقبوليت و مشروعيت همواره با رفتارهاي هيستريک واکنش نشان مي‌دهد.

علی ودایع


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰