۱۳۹۵/۰۷/۲۴
۰۱:۴۱
بخش خنده دار ماجرا خط قرمزهايى است كه ناگزير بايد مدام به آنها گوشزد كنم. نپذيرفتن دست دادن روى صحنه به عنوان نماد دوستى در پايان چيزى است كه برايشان عجيب است كه در فضاى رسمى خط قرمز ما ايرانيان باشد. جالب است كه خبرنگار جشنواره ى فجر ، ايميلى عجيب و همراه با چاشنى بدبينى براى راست آزمايى خبر حضور من ، به شوراى اروپا فرستاده كه آنها با تعجب اين ايميل را برايم فروارد كرده اند. نمى دانم چه جوابى بدهم كه باعث سرافكندگى كشورم نباشد...
۱۳۹۵/۰۴/۲۷
۰۶:۴۸
هنوز هم اين ژست فروتنى و مردم گرايى زرد ، در ميان بخشى از جامعه ايجاد حس سمپاتيك مى كند. رفتارى كه در هر صنفى به شكلى نمايان مى شود.

علی قمصری


2
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰