۱۳۹۵/۰۷/۱۵
۰۲:۳۶
جنون فوتبال نه زن مي شناسد نه مرد، نه پير نه جوون! واسه همين ممكنه يدفعه بين كلاس رياضي و زندگي با كم ترين غذا، باهمون ظاهر اسلامي پا برهنه توپ رو بگيري و بدوي وسط بي علم ترين مدرسه سومالي؛ حالا خودمونيم علم بهتر است يا فوتبال؟

سهیل احیایی


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰