۱۳۹۵/۰۸/۰۲
۰۱:۳۱
محمدرضا رستمي را به عنوان يك خبرنگار مهربان و شريف ميشناختم و حالا كه همه جا حرف اوست يك خرسندي تلخ گريبانم را گرفته. خرسندي از اينكه همه با من در شرافت او هم نظرند. خرسندي از اينكه همه براي خبرنگاري نوشته اند كه هميشه براي همه مي نوشت. چه كنيم كه داريم سِر مي شويم در برابر از دست دادن ها!

سمانه نایینی


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰