۱۳۹۵/۰۸/۰۴
۱۰:۱۴
فرقی نمیکند در پایتخت باشی یا در شهری دورافتاده از پایتخت ؛ "فرهنگی بازنشسته" که باشی وضعیتت همه جا شبیه هم است! امروز برای معالجه چشم چندساعتی را در درمانگاه مرکزی فرهنگیان تهران گذراندم و آنچه من امروز آنجا دیدم چیزی بیش از دیدن آدمهای معمول جامعه بود! من امروز حقیقت های عریان سرزمینم را زنده دیدم با چشم های خودم! من امروز با چشم های خودم بیهودگی "ز گهواره تا گور دانش بجوی" را دیدم و کور شوم اگر دروغ بگویم!!

روشنا جهانگیرفام


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰