۱۳۹۵/۰۸/۰۲
۰۰:۵۱
يهو با همون خنده تلخ گفت بايد تاسف بخوريد... گفتم چرا؟... گفت اين هنر منه...اما هيچ حمايتي نميشيم.سه ميليون وام مي خوام دو ساله منو معطل كردن و منم بي خيالش شدم.. گفتم درامد نداريد مگه؟ گفت راضي ام به روزي خدا. اما وام مي خوام كه اين هنر دستمو گسترش بدم... كارگاه بزارم به دختراي ديگه ياد بدم هنرو تا اونا هم يه روز مثل من مجبور شدن بتونن زندگيشونو بگذرونن. اما خب ما هيچ اهميتي نداريم... پس هنرمونم اهميت نداره...هنر دارم و در طول روز چشمم به اين پياده روهاي ماسوله اس تا گردشگرا موقع رد شدن كارمو ببينن و خريد كنن ازم...با خنده ادامه داد:"مثل شما"...
۱۳۹۵/۰۵/۰۷
۱۱:۰۲
بهتر نيست، به جاي اين همه تغيير كه تو طرح هاي جديد لباس هاي كاروان رژه المپيك ايران انجام شد، مديراني كه تغييرات رو همه اش تاييد مي كنن واين افتضاح رو بار آوردن تغيير كنن؟

حسین قهار


2
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰