۱۳۹۵/۰۸/۰۹
۱۱:۳۵
رییس محترم فرهنگستان ادب فارسی که سال هاست در تالیف کتب درسی هم دست دارند؛ در سخنانی درست و ستودنی گفته اند واژه «جنسی» باید از حصار سانسور در کتب مدارس خارج شود.
۱۳۹۵/۰۴/۳۱
۱۰:۴۶
آیت الله محقق داماد معتقد است آثار منفی تفکر چپ بر ایران از حمله مغول کمتر نبوده است. البته، در این سخنرانی بحث خود را کامل نشکافته اند که جا دارد به تبیین آن بپردازند.

جواد روح


2
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰