۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۰۱:۰۷
دفتر برنامه جهانی غذا در تاریخ ۳ تا ۶ اسفند ماه سال جاری از ساعت ۱۱ تا ۲۲ در هفدهمین جشنواره خیریه جشن آرزوها جهت فروش محصولات فرهنگی خود حضور خواهد داشت. درآمد حاصل از فروش این محصولات صرف تهیه غذا برای ذینفعان پروژه این سازمان در ایران خواهد شد.

برنامه جهانی غذا


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰