۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۰۱:۴۶
از این که آقای رییس جمهور در این روزها چه می کند، طبیعتا خبر ندارم. دلیلی هم ندارد که خبر داشته باشم اما دوست داشتم این یک هفته گذشته، دفترش را به خوزستان منتقل می کرد. کنار مردم می نشست. در هوایی که آنها تنفس می کنند، تنفس می کرد. از آبی که آنها می آشامند، می آشامید و نان پرگرد و خاک آنها را می جوید.
۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۰۶:۳۵
روز گذشته بیش از 80 نفر در کویته پاکستان غرق خون شدند. یک عملیات تروریستی در یک بیمارستان رخ داد و بیمار و دکتر و پرستار و ... همه را غرق خون کرد. بیش از 80 نفر در خون غلتیدند و جان دادند. بسیاری دیکر زخمی و مجروح شدند. آیا انعكاسي در میان روزنامه های ما داشت؟ به جز روزنامه اعتماد كه تيتري كوچك در صفحه اول داشت و روزنامه فرهيختگان كه عكس يك كرد، هيچ روزنامه اي به اين خبر اهميتي نداد. چرا ؟
۱۳۹۴/۰۷/۱۴
۰۲:۳۷
تير پايداري ها به سنگ خورد. استيضاح وزير راه راي نياورد و اكثريت مجلس با دولت همراهي كردند. حميد رضا رسايي اين روزها به شاخص تندروي بدل شده است.
۱۳۹۴/۰۴/۰۶
۰۶:۲۳
در این شماره مهرنامه، پرونده ای در 16 صفحه درباره روزنامه سلام تهیه کردم. هفتم خرداد 1370 اولین شماره سلام، بعد از 13 پیش شماره، منتشر شد و 16 تیر 1378 نیز آخرین شماره آن روی دکه آمد. سلام به 5 سال توقیف محکوم شد. پس از آن می توانست منتشر شود...

اکبر منتجبی

روزنامه‌نگار نشریه صدا


5
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰