حمید رضا رسایی این روزها به شاخص تندروی بدل شده است

Firefox_Screenshot_2015-10-06T10-03-09.133Zتیر پایداری ها به سنگ خورد. استیضاح وزیر راه رای نیاورد و اکثریت مجلس با دولت همراهی کردند. حمید رضا رسایی این روزها به شاخص تندروی بدل شده است.

این گروه که در رأس آنها سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد هستند با هر تصمیم دولت مخالفت می کنند. بی هیچ مبنایی.

حمید رسایی ، تابلو و نشانه این گروه است. از گفته ها و سخنان او می توانید خط آنها را بیابید.

تقسیم کار جالبی هم دارند. گروهی از آنها در پشت پرده هستند. گروهی نقش هدایت و مدیریت را بر عهده دارند. برخی همچون رسایی میدان دار هستند و گروه دیگر هم نیروهای پایین دستی هستند.

اینها هم قدرت دارند، هم ثروت ، هم رسانه و هم نفوذ در لإیه های زیرین قدرت. به شدت تلاش دارند خود را نماینده قدرت حاکمه جا بزنند. گفتمانی که برگزیده اند ، زیرکانه است. از عدالت می گویند اما در دوره آنها بیشترین و بزرگترین فسادهای تاریخ ایران رخ داده است.

سیاست های غلط اقتصادی دولت قبل فقر را در ایران نهادینه کرد. سیاست خارجی آنها ایران را منزوی ساخت. حوزه فرهنگ به برهوت تبدیل شد. انها در عین حال تلاش می کنند خود را قدرتمند و مخوف جلوه بدهند. سر و صدای بلندی دارند. کافی است گوش هایتان را به سخنان آنان ببندید. بی اثر می شوند. توجهی به آنها نکنید.

ناکام ماندن استیضاح وزیر راه نشان داد تیغ آنها کُند شده است. اصولگرایانی همچون موتلفه که با آنها بیعت کرده اند نیز راه به خطا می برند. دوره پایداری ها به سر آمده. دروه افول آنها آغاز شده. اگرچه آنها از هیچ تلاشی برای زمین گیر کردن دولت فروگذار نمی کنند اما ماههای پایانی عمر تندروی است.

 

آخرین اخبار