محمد مهاجری: آیا گوینده اصطلاح «فتنه زرد» می‌پذیرد که خودش از عوامل آن است؟

محمد مهاجری: آیا گوینده اصطلاح «فتنه زرد» می‌پذیرد که خودش از عوامل این «فتنه» است؟ جمعه گذشته محمدجواد حاج‌علی‌اکبری مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت که «امروز دشمنان به دنبال ایجاد فتنه زرد هستند تا مسائل اصلی به حاشیه رود و مباحث کوچک، بزرگ و فراگیر شود». نظر محمد مهاجری، تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا را در این باب را بشنوید.

آخرین اخبار