عباس عبدی: عذرخواهی رسانه ها بدون تغییر رفتار فایده ای ندارد

بعد از پذیرش مسولیت سقوط هواپیمای اوکراینی توسط دولت و ستاد کل نیروهای مسلح ایران بسیاری از رسانه ها به اشکال مختلف از خبرهایی غیر واقعی که قبل از این پذیرش مسولیت منتشر کرده بودند از مخاطبین خود عذرخواهی کردند از عباس عبدی پرسیده ایم این عذرخواهی ها به تنهایی چه فایدهای دارد؟ عباس عبدی معتقد است عذر خواهی رسانه ها اقدام خوبی است اما به شرط این که در ادامه سیاستشان در مورد انتشار اخبار تغییر کند. او می گوید تا وقتی که آزادی و استقلال رسانه در این مملکت به رسمیت شناخته نشود امیدی به بهبود شرایط نیست.

آخرین اخبار