آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد: در شرایط ناگزیر، تصمیمات ناگزیر گرفتیم

بخش چهارم گفتگو با آذر منصوری: در انتخابات‌های ٩٢، ٩۴ و ٩۶ نمی‌توانستیم تصمیمات دیگری بگیریم.
تامین منافع ملی، تثبیت نهادهای انتخابی، تداوم سیاست‌ورزی و عمل بر اساس اجماع ملاحظات جدی اصلاح‌طلبان از ٩٢ به این سو بوده است.

آخرین اخبار