حسن اسدی زیدآبادی: اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس منتفی است

حسن اسدی زیدآبادی در مورد احتمال ارائه لیست واحد از سوی اصلاح‌طلبا می‌گوید: حتما گروهی از اصلاح طلبان در انتخابات لیست خواهند داد اما اجماع کلی منتفی است. استراتژی «برتری چوب خشک بر تندروها» دیگر توجیه‌گر اجماع نیست. اصلاحات در انتخابات پیش رو نمی‌تواند پیام تغییر را به جامعه منتقل کند. امروز تکنوکرات‌های جریان اصلاحات، نسبتی با «ایده اصلاحات» ندارند. تکنوکرات‌ها به بخشی از وضع موجود تبدیل شده‌اند و نمی‌توانند نماینده تغییر باشند. نهادهایی مانند شورای‌عالی سیاست‌گذاری و احزاب ظرفیت نمایندگی «ایده اصلاحات» را ندارند

آخرین اخبار