حسن اسدی زیدآبادی: اصلاح‌طلبان با بحران اثرگذاری روبرو هستند

اسدی زیدآبادی در مورد بازنگری در گفتمان اصلاحات می‌گوید: حتی در نیروهای جوان اطلاحات ظرفیتی برای گفتمان جدید وجود ندارد جریان های سنتی اصلاح طلب و اصولگرا کمتر از ٣٠درصد جامعه را نمایندگی می کنند در شرایط انفعال جریان های سنتی احتمال ظهور پوپولیسم بسیار بالا است امروز اصلاح طلبان با بحران اثرگذاری انتخابات روبرو هستند به طوری که نمی توانند اثرگذاری انتخابات را برای مردم اثبات کنند

آخرین اخبار