سعید شریعتی: آیا اصلاح‌طلبان دچار بحران مشروعیت شده‌اند؟

سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات می‌گوید: رویگردانی مردم از اصلاح طلبان القای رقیب است. اکثریت جامعه از وضع موجود ناراضی و به دنبال تغییر هستند. مسالمت آمیزترین شیوه اعتراض و اصلاح طلبانه ترین شکل برخورد برای خواست تغییر عدم شرکت در انتخابات است. ما از مردم دعوت می‌کنیم و در صورت فراهم بودن شرایط کاندیدا معرفی می‌کنیم اما مردم را به زور نمی‌توان پای صندوق رای برد. اگر مفهوم انتخابات شکل بگیرد حزب اتحاد کاندید معرفی می‌کند، در غیر این صورت قطعا لیست نخواهیم داشت.

آخرین اخبار