احمد توکلی: جان صد نفر مثل ترامپ نمی‌تواند جبران جان حاج قاسم باشد

احمد توکلی در گفت‌وگو با شبکه نظر پیرامون ترور سردار سلیمانی:
نظرم این نیست که شهادت سردار سلیمانی باعث مستحکم شدن جایگاه نظام می‌شود بلکه یقین دارم که اینگونه می شود.

آخرین اخبار