دلیل اعتراضات معلمان چیست؟ دبیر کانون صنفی معلمان تهران پاسخ می دهد

محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران در گفت و گو با شبکه خبری نظر در باب چرایی اعتراض دیروز معلمان گفت:
دولت حتی بودجه‌ای که وزرات آموزش و پرورش داده بود را هم تصویب نکرد
امروز تعدادی از معلمان بازنشسته روبروی مجلس در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع برگزار کردند. همچنین معلمان در بسیاری شهرها نیز یک زنگ سر کلاس حاضر نشدند.

آخرین اخبار