محمد درویش: مدیریت شهری فعلی حتی عرضه حمایت از بیدود را نداشتند

محمد درویش کنشگر محیط زیست در گفت و گو با شبکه خبری نظر پیرامون آلودگی هوای تهران گفت:
حدود ٧۵درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه است.
۴۴.درصد ترددها در تهران، مربوط به خودروهای تک‌سرنشین است
باید کاری کرد که مردم از نظر اقتصادی انگیزه‌ای برای تردد با خودروهای شخصی تک‌سرنشین نداشته باشند.
مهمترین نقد به مدیریت شخصی فعلی این است که به‌شدت محافظه‌کارند و اهل عمل نیستند و فقط حرف می‌زنند.
اصولگراها اهل عملند اما از خرد و دانش کافی برخوردار نیستند.

آخرین اخبار