ویژه برنامه روز جهانی مهاجران در ایستگاه مترو تهران

به گزارش شبکه خبری نظر
به مناسبت روز جهانی مهاجرت در ایستگاه مترو امام خمینی تهران ویژه برنامه ای در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه در حال برگزاری است.
پیمان حقیقت طلب مدیر پژوهش انجمن دیاران در رابطه با انجمن دیاران که با کمک شهرداری تهران موفق به برگزاری این نمایشگاه شده است گفت:انجمن دیاران یک سازمان مردم نهاد است که فعالیت خود را از سال ۹۶ آغاز کرده است و چندین ماموریت دارد . تمرکز اصلی انجمن دیاران بر مهاجرانی است که در ایران زندگی میکنند.
مدیر پژوهش انجمن دیاران گفت: به دلیل آنکه در سالهای اخیر جهت دیگر مهاجرت در ایران یعنی ورود مهاجران به ایران مغفول واقع شده این انجمن اولین مأموریت خود را تغییر نگرش مردم و شهروندان به مهاجران در ایران می داند، دومین ماموریت انجام مجموعه پژوهش های راجع به مهاجران در ایران و دیگری فراهم کردن زمینه گفتگو و بستر تغییر و بازنگری در قوانین مربوط به مهاجران در ایران است .
وی گفت: انجمن دیاران در طول فعالیت سه ساله خود هرساله در روز جهانی مهاجران به مناسبت این روز برنامه های متنوعی را برگزار کرده است.اعضای این انجمن سال اول در دانشگاه تهران برنامه پخش فیلم با موضوعیت تابعیت فرزندان مادر ایرانی،پدر غیر ایرانی و نمایشگاه کتاب را برگزار کردند و در سال دوم نیز در دانشگاه تهران به پخش فیلمی با موضوع مهاجران پرداختند .
حقیقت طلب در ادامه گفت: دیاران امسال بعد از گسترده شدن فعالیتهای خود توانست با مذاکراتی که با شهرداری تهران در چندین جلسه صورت گرفت به برگزاری ویژه برنامه ای شامل غرفه نمایشگاه کتاب ،غرفه خوش نویسی ، غرفه اجرای موسیقی زنده افغانستانی، غرفه صنایع دستی و لباس محلی، و نمایشگاه عکس در روز جهانی مهاجران و تمرکز آن بر مهاجران افغانیستانی در تهران بپردازد. این ویژه برنامه در ۲۷و ۲۸ و ۲۹ آذر به مناسبت روز جهانی مهاجران در ایستگاه مترو امام خمینی در حال برگزاری است.

آخرین اخبار