حمیدرضا ترقی: تصور نمی‌کنم روحانی تغییر موضع داده باشد

حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با شبکه خبری نظر در مورد عملکرد حسن روحانی و تغییر مواضعش در چهارساله دوم ریاست جمهوریش گفت: تصور نمی‌کنم روحانی تغییر موضع داده باشد تصمیماتی که تجلی راست‌گرایی در آن مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده آن است که این تصمیمات در گذشته جناحی اتخاذ نشده است در دیگر تصمیمات، روحانی همان موضع چپ خودش را حفظ کرده است.

آخرین اخبار