هاشمی طبا: افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه است

مصطفی هاشمی طبا در گفت و گو با شبکه خبری نظر درباره طرح افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه بود نه کمک به قشر کم‌درآمد.

آخرین اخبار