استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید: دولت قراردادش را با مردم نقض کرده است

سید علی میرموسوی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید در گفت و گو با شبکه خبری نظر در خصوص اعتراضاتی که بعد از گران شدن قیمت بنزین کشور را فرا گرفت٬ می گوید:امروز حتی در خانواده‌ها هم پذیرفته نیست که یک تصمیمی به‌صورت ناگهانی گرفته و اعلام شود
نقش عوامل خارجی در اتفاقات اخیر خیلی قوی نیست. طبیعی است که در این نوع اعتراضات عده‌ای هم وارد بشوند و اعتراضات را خشونت‌آمیز کنند٬ این پدیده را در کشورهای دیگر هم می‌بینم

آخرین اخبار