مشاهدات یک شاهد عینی از اتفاقات اسلامشهر: تقریبا هیچ مکان دولتی سالم باقی نمانده است

یکی از شهروندان شهر اسلامشهر تهران در تماس تلفنی با شبکه خبری نظر از مشاهدات خود از اتفاقات این شهر بعد از گران شدن قیمت بنزین و اعتراضات مردمی به این تصمیم گفت.

آخرین اخبار