پرسش زرآبادی از آذری جهرمی: لیست شرکت های متخلف ارزش افزوده را اعلام کنید

پرسش سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس از وزیر ارتباطات:
لیست شرکت های متخلف ارزش افزوده را اعلام کنید
.

آخرین اخبار