حوریه دهقان‌شاد: نتوانستند امید را از من بگیرند

حوریه دهقان‌شاد، استاد علوم ارتباطات: امنیت روزنامه نگاران کشور ما متزلزل است و روزنامه نگار در هر لحظه می تواند کارش را از دست بدهد. از طرفی روزنامه نگاران ما بنا به شرایط و محدودیت ها ناچار به خودسانسوری هستند که این مساله منجر به بی اعتمادی مردم نسبت آن ها می شود.

آزادی بیان در دانشگاه از فضای جامعه دور نیست

آزادی بیان در دانشگاه بیش از جامعه مان است، اما در هر حال دانشگاه از فضای جامعه دور نیست. گاهی حضور کسانی در دانشگاه آزادی بیان را محدود می کند و در چنین شرایطی سکوت ترجیح ماا ست.
در کلاس هایی که تعامل بیشتر است، فضای گفت و گو نیز بیشتر است.

دانشجویان من انگیزه تدریسم هستند

برگشت به دانشگاه سخت بود، زیرا انتظار یک سری رفتارها را از بعضی افراد نداشتم ، احساس می کنم تا پیش از این اتفاق در یک دروغ چند دهه ای زندگی کردم.
امروز مهمترین انگیزه تدریسم، دانشجویانم هستند.

اعتماد مردم نسبت به مسئولان سلب شده است

ما از حق شهروندی استفاده کردیم و به تعدادی از افراد حق بیان و تحقق بخشیدن خواسته هایمان را به عده ای سپردیم. ما شک داریم به کسی که به او رای دادیم و به نمایندگانی که انتخاب کردیم. تصمیم گیری نمایندگان درباره مواردی مانند، حقوق زنان، ازدواج کودکان، حقوق برابر در شغل زنان و …. بی اعتمادی را به وجود آورده است. روابط بین المللی و داخلی و شرایط اقتصاد نیز بهبود نیافت. همیشه حکومت در برابر مردم بوده و این یک سیر تاریخی در کشور ما است و جواب گرفته است.

نتوانستند امید را از من بگیرند

حوری دهقانشاد مثبت اندیش است و تلاش شد این امید و مثبت نگری را از او بگیرند، اما به دلیل خانواده ای که همیشه پشت من هستند، موفق نشدند که این امید را بگیرند.

گفتگو: شهرزاد رویایی

آخرین اخبار