برگزاری پنجمین دوره مسابقات سوروبان در دانشگاه شهید بهشتی

پنجمیمن دوره مسابقات کشوری سوروبان (چرتکه ژاپنی) و انزان ( محاسبات ذهنی) در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این مسابقات 320 دانش‌پذیر دختر و پسر رده‌های سنی 5 تا 14 سال با یکدیگر به مسابقه پرداختند و نفرات برگزید قرار است دو هفته دیگر در مراسمی معرفی شوند.
علی بهجو مدیر اسمارت آکادمی درباره برگزاری این مسابقات گفت: ما همیشه اعلام کرده ایم که ریاضی تدریس نمی کنیم بلکه ریاضی یک ابزار است برای به چالش کشیدن مغزدانش پذیران .
وی افزود: اسمارت آکادمی به عنوان یکی از قدیمی ترین آکادمی های ترویج این رشته همواره ۸ هدف را دنبال می کند که دانش پذیران باید به مرور به این هدف ها برسند.
وی درباره اهمیت آموزش این رشته گفت: یک بچه کوچک ۴ یا ۵ ساله و یا ۱۲ ساله پس از چند جلسه بدون هیچ ابزاری می تواند از ۱ تا ۹۹ را نشان دهد و یا جمع و تفریق کند در حالیکه بدون آموزش صحیح چنین موضوعی امکان ندارد.
البته نکته مهم این است که در این مسیر بچه ها اعتماد بنفس پیدا می کنند که تا پایان زندگی همراهشان باقی می ماند.از سوی دیگر بچه ها پس از چند جلسه یاد می گیرند که سوروبان یا همان چرتکه ژاپنی را در ذهن خود تصویر کنند و اعداد را روی آن تصویر ببینند و محاسبات را روی آن انجام دهند تا پس از مدتی توان تصویر سازی شان افزایش یابد و این اتفاق تا جایی پیش می رود که در سایر کارهایشان هم تصویر سازی ذهنی را بکار می گیرند.
وی تاکید کرد کودکی که دوره های سوروبان را بگذراند اگر یک صفحه A5 را یک بار بخواند آن را از بر می شود.
وی گفت: اهداف دیگر ترویج این رشته افزایش سرعت عمل، تمرکز و افزایش و ماندگاری حافظه است و بر اساس پژوهش اساتید دانشگاه های معتبر دنیا ثابت شده که بچه ها با یادگیری این رشته در تمام درس ها پیشرفت می کنند.

آخرین اخبار