یونیلیور و شرکت گلستان ایران توافق نامه مشارکت در سرمایه گذاری مشترک را امضا کردند

روز چهارشنبه ۸ آذرماه، یونیلیور و شرکت گلستان ایران توافق نامه مشارکت در سرمایه گذاری مشترک را امضا کردند که هدف آن تولید و فروش محصولات غذایی در کشور است.
این شرکت جدید سرمایه گذاری مشترک، به توسعه، تولید، بازاریابی و فروش نام های تجاری و خط تولید محصولات غذایی جدید، خواهد پرداخت. جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
اوزگور کولوکفاکی مدیر عامل یونیلیور ایران، آسیای میانه و قفقاز در این باره گفت: ” از این که هم افزایی این مشارکت موجب ارتقا هر دو مجموعه خواهد شد، بسیار خوشحالم. ترکیب متخصصین یونیلیور جهانی در امر تحقیق و توسعه، زنجیره تامین و بازاریابی، با متخصصین گلستان در امر غذا، توانمندی در تولید و توزیع محلی، این همکاری را برای طرفین جذاب کرده که در نهایت به نفع کشور [ایران] خواهد بود”.
احمد نصیری پور مدیر عامل شرکت گلستان افزود: ” از ایجاد این همکاری با یک مجموعه خوشنام جهانی بسیار خوشحالیم. شرکت یونیلیور به عنوان یک سازمان متعهد در ایران به خوبی شناخته شده است که اتحاد آن با شرکت گلستان با کارنامه موفق ٧٠ ساله خود قطعاً موجب پیشرفت و رشدی چند برابر، و آینده روشن تری برای ما، مصرف کنندگان و در کل همه مردم ایران خواهد بود. من برای این مشارکت آرزوی موفقیت دارم.”

آخرین اخبار