سن امید به زندگی ایرانیان به ۷۵.۶ سال رسید

بر اساس اطلاعات منتشر شده در کتاب گزارش صد روزه دولت دوازدهم، شاخص دسترسی جمعیت به خدمات بهداشتی و درمانی ۱۰۰درصد است و همه آحاد ایرانیان به این خدمات دسترسی دارند.
همچنین شاخص امید به زندگی در بدو تولد از ۷۰.۴ سال در سال ۱۳۸۴ به ۷۲.۵ سال در سال ۱۳۹۰ و ۷۴ سال در سال ۱۳۹۳ و ۷۵.۵ سال در سال ۱۳۹۴ سال و ۷۵.۶ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
بر اساس این گزارش مهمترین علت افزایش سن امید به زندگی مردم ایران در سالهای اخیر، کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، افزایش سطح سواد و ایجاد تسهیلات در مناطق روستایی است.
همچنین روند میزان مرگ کودکان زیر پنج سال بر اساس اطلاعات مطالعه DHS در سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۲۲ مورد در هزار تولد زده بوده که در سال های ۹۱ و ۹۲ بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی به ۱۸ و ۱۷ رسید. در سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۸ و در سال ۱۳۹۴ به ۱۵.۶ مورد مرگ در هزار تولد زنده کاهش یافت که حاکی از روند مثبت کاهش مرگ و میر کودکان در ایران دارد و در سال ۱۳۹۵ نیز این شاخص به ۱۵.۱ در هزار تولد زنده کاهش یافت.

*شاخص های مرگ و میر
بر اساس این گزارش روند میزان مرگ نوزادان که در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۱ در هزار تولد زنده بود، بر اساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ تا ۹۳ به ۱۰ و در سال های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۹.۵ و ۸.۹ در هزار تولد زنده کاهش یافت.
بر اساس اطلاعات گزارش صد روزه دولت دوازدهم، در سال های ۹۰ تا ۹۵ حدود ۹۹ درصد کودکان زیر یکسال واکسن سه گانه سل، فلج اطفال و هپاتیت دریافت کردند.
میزان مرگ و میر مادران در کشور نیز با کاهش چشمگیر از ۹۱ در سال ۶۷ به ۲۴.۶ در صد هزار تولد زنده در سال ۸۴ کاهش یافت. این شاخص در سال های ۹۱ تا ۹۵ باز هم روند کاهشی را طی کرد و به ۱۸.۱ در صد هزار تولد زنده در سال ۹۵ رسید.
بر اساس این گزارش، تعداد خانه های بهداشت نیز در سال ۱۳۹۵ به ۱۷ هزار و ۹۲۸ خانه رسیده و با توجه به نیاز کشور به ۱۸ هزار و ۴۶۰ خانه بهداشت، هم اکنون حدود ۹۷ درصد نیاز کشور به خانه بهداشت بر طرف شده است.
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ به دو هزار و ۶۳۲ مرکز رسیده وبا توجه به نیاز کشور به دو هزار و ۴۸۷ مرکز بهداشت روستایی، در زمان حاضر تعداد این مراکز بیش از ۱۰۰درصد نیاز کشور بر اساس نظام سطح بندی است.
برای ساماندهی اورژانس پیش بیمارستانی کشور نیز، تعداد پایگاه های این سازمان که در سال ۹۲ بالغ بر دو هزار و ۹۴ دستگاه بود در سال ۹۵ به دو هزار و ۲۵۶ پایگاه رسید، تعداد ۲۳۲ موتورلانس نیز در سال ۹۵ به ناوگان اورژانس زمینی اضافه شد.
زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیماران نیز در سال ۹۵ در شهرهای کوچک به هشت دقیقه و درشهرهای بزرگ به ۱۰ دقیقه و در شهر تهران به ۲۸ دقیقه و در مراکز جاده ای به ۱۷ دقیقه رسیده است.
تعداد آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ نیز با رشد ۳.۴ درصدی به ۳۷۰۰ دستگاه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رسید و در سال ۹۵ تعداد این آمبولانس ها در کشور به۴۷۳۰ دستگاه رسید که ۲۷ درصد بیشتر از سال ۹۴ است.
بر اساس گزارش صد روزه عملکرد دولت دوازدهم، میزان ضریب اشغال تخت بستری در کشور در سال ۹۵ در حدود ۷۴.۵بوده است و میزان ضریب اشغال تخت بیمارستان های دولتی ۷۸.۵ درصد بوده است.

*۹۷۱ بیمارستان در ایران
بر اساس این گزارش، تعداد بیمارستان های فعال کشور که در سال ۹۴ حدود ۹۳۴ واحد بود با رشد چهاردرصدی در سال ۹۵ به ۹۷۱ واحد بیمارستانی رسید. تعداد بیمارستان های دانشگاهی نیز در این سال به ۶۰۷ واحد رسیده است که حدود ۶۲درصد کل بیمارستان هاست.
همچنین تعداد تخت های بستری فعال در کل کشور نیز در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۷ هزار و ۱۴۶ تخت رسیده است که از این تعداد ۸۷ هزار و ۴۳۹ تخت فعال (۶۸درصد) دانشگاهی هستند.

*دستاوردهای طرح تحول سلامت
در گزارش عملکرد صد روزه مدیریتی دولت دوازدهم به دستاوردهای طرح تحول سلامت نیز اشاره شده است، بر این اساس، کاهش سهم مردم از هزینه بستری از ۳۷ درصد به سه درصد برای روستاییان و ۶درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از ۲۶ میلیون بیمار بستری و نیز کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در بازار سلامت از ۵۶ درصد به ۴۰ درصد و نیز حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های کمرشکن در بیمارستان های دولتی برای ۷۷.۴ درصد جمعیت کشور به عنوان دستاوردهای دولت اعلام شده است.
کاهش ۴۲درصدی قیمت انواع تجهیزات پزشکی مصرفی، تامین ۶۹ هزار تجهیزات پزشکی در بیمارستان های جدید، حضور پنج هزار و ۳۳۴ پزشک متخصص و فوق تخصص در ۳۰۷ شهر محروم، حضور ۸۵۴ پزشک متخصص مقیم در هر شب در ۱۷تخصص در ۴۱۲ بیمارستان اصلی و انجام ۱۳۵ میلیون بار ویزیت توسط ۱۴ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص در ۶۵۸ کلینیک ویژه در ۳۸۵ شهر با نرخ دولتی و ساخت ۲۵۰ پلی کلینیک تخصصی جدید شامل ۶ هزار و ۴۴۰ مطب از دستاوردهای طرح تحول سلامت عنوان شده است.
راه اندازی ۳۲ پایگاه اورژانس هوایی، افزایش ۱۵۰۰ تخت اورژانس، افزایش ۲۴۰۰ تخت مراقبت ویژه، ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان در سه سطح، توسعه ۹ مرکز تخصصی درمان سوختگی و توسعه ۱۸۵ تخت ویژه سوختگی در بیمارستان های دولتی و اجرای برنامه درمان سریع و پیشرفته سکته قلبی و مغزی در ۵۴ بیمارستان نیز از دستاوردهای صد روزه دولت اعلام شده است.
در این گزارش، استقرار سامانه ملی صدور الکترونیکی صدور پروانه ۲۱ هزار موسسه پزشکی، اعتباربخشی ۹۰۰ بیمارستان، تدوین سند درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ نیز از دستاوردهای دولت در حوزه سلامت معرفی شده است.
در گزارش صد روزه دولت دوازدهم آمده است که تا آبان سال ۹۶، حدود ۸۵ مرکز جامع سلامت شهری، ۷۲ مرکز جامع سلامت روستایی، ۴۶۰ خانه بهداشت، ۱۰۵ پایگاه سلامت شهری، ۲۲۴ محل زیست پزشک در روستا ساخته شده است و در سال ۹۶ حدود دو هزار و ۸۷۵ تخت بیمارستانی در ۲۶ پروژه بیمارستانی احداث شده است.
در این گزارش همچنین به دستاوردهای وزارت بهداشت در حوزه دارو و لوازم پزشکی در دولت یازدهم مانند، کاهش کمبودهای دارویی از ۳۵۰ قلم به ۳۰ قلم، کاهش ۲۵ درصدی قیمت تجهیزات پزشکی داخلی و کاهش ۳۵ درصدی قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی، کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری واردات دارو، افزایش سهم داروهای تولید داخل به ۹۵ درصد بازار داخلی، کاهش ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه اقلام پزشکی از ۴۰درصد به سه درصد، اجرای سامانه رهگیری کالاهای سلامت، اجرای برچسب گذاری چراغ راهنمای تغذیه ای بر روی مواد غذایی اشاره شده است.
کاهش اسید چرب،میزان قند و نمک در فرآورده های غذایی برای کاهش بیماری های غیر واگیر نیز از جمله دستاوردهای طرح تحول سلامت اعلام شده است، همچنین در این گزارش به کاهش هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج از ۴۵ درصد هزینه ها به ۱۱درصد اشاره شده است.
همچنین ایجاد هشت قطب سرطان با سرمایه گذاری غیر دولتی دو هزار میلیارد ریالی برای هر قطب، واگذاری مدیریت دو هزار و ۱۰۰ مرکز سلامت جامعه و چهار و ۲۰۰ پایگاه سلامت با بکارگیری ۱۹ هزار و ۵۰۰نفر از طریق خرید خدمت برای خدمات رسانی به بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین شهرها نیز از برنامه های نظام سلامت در دولت دوازدهم معرفی شده است.

*نتایج دستاوردها
در بخشی از گزارش صد روزه دولت دوازدهم با عنوان چشم انداز و اهم اقدامات انجام شده و دستاوردها بر اولویت بهداشت و پیشگیری در دولت دوازدهم، اجرای نظام جامع خدمات سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه و سطح بندی خدمات و اجرای نظام ارجاع و تکمیل برنامه پزشک خانواده اشاره شده است.
در ادامه این بخش همچنین بر بازنگری برنامه های قبلی سلامت، ارتقای بهداشت عمومی (آب سالم، غذای ایمن و هوای پاک)، ریشه کنی بیماری های واگیر، توجه به زایمان طبیعی و مراقبت های بهداشت باروری، ادامه اجرای طرح تحول سلامت در حوزه درمان، کاهش تقاضاهای القایی و نظارت کارآمد بر مصرف دارو و حمایت از تولید داخل، ارتقای خدمات مراکز سلول درمانی، افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و استانداردسازی فضاهای بیمارستانی در بخش دولتی و توسعه خط تولید واکسن های انسانی و تولید فرآورده های مشتق از پلاسما تاکید شده است.

*برنامه های آینده
آخرین بخش از گزارش صد روزه دولت در حوزه سلامت به اعلام برنامه های آینده و اولویت های این حوزه اختصاص دارد، در این بخش بر اجرای نظام خدمات نوین سلامت و توسعه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی، استقرار شبکه ملی پایش غذا، برچسب گذاری اجباری بر روی محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی، به روزآوری زنجیره ایمنی غذا، تدوین سبد مطلوب غذایی جامعه، نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی با رویکرد واگذاری به مردم تاکید شده است.
همچنین اجرای برنامه ملی مکمل یاری، کاهش مصرف نمک، شکر و چربی، تدوین سند ملی ایمنی زنجیره مواد غذایی، اجرای سند ملی ارتقای رشد و تکامل کودکان، اجرای برنامه جامع ارتقای سلامت روان، توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور، تدوین و اجرای بسته های خدمات بهداشت اولیه، تصویب و اجرای قانون جامع بهداشت محیط کشور و اجرای برنامه های کمترل بیماری های مقاربتی از دیگر برنامه هایی است که در این گزارش به آن تاکید شده است.
تدوین برنامه ارتقای فرهنگ سلامت، یکپارچه سازی مدیریت عوامل خطر بیماری ها، اجرای سند ملی پیشگیری از سوانح وحوادث، تدوین برنامه ساماندهی افراد دارای رفتار پر خطر، ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر، غنی سازی مواد غذایی، نظارت بر بهداشت آب، هوا و فرآورده های غذایی، آموزش رایگان به ۵۱۰ هزار مادر باردار برای داشتن زایمان و بارداری ایمن و تدوین و اجرای برنامه مقام سازی فضاهای فیزیکی بهداشتی و درمانی نیز از جمله برنامه های آتی دولت دوازدهم در حوزه سلامت معرفی شده است.
توسعه تخت های بیمارستانی بر اساس نظام سطح بندی، استقرار نظام جامع و یکپارچه ثبت خطاها و تخلفات پزشکی، استقرار فراگیر پرونده الکترونیک سلامت و نظام جامع مدیریت اطلاعات سلامت، توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، ایجاد سامانه نسخه الکترونیک، بازنگری در نظام پرداخت ها، بازنگری در کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت، مسئولیت پذیر شدن بیمه ها در قبال هزینه کرد، تعریف بسته خدمات پایه برای اقشاری که رایگان بیمه می شوند و بازنگری در وضعیت آنان از طریق آزمون وسع، رفع همپوشانی بیمه ها و تعریف فرانشیز متغیر برای خدمات درمانی، تشخیصی و دارو به نحوی که با افزایش هزینه خدمات، فرانشیز کاهش یابد نیز دیگر برنامه های نظام سلامت در دولت دوازدهم معرفی شده است. ایرنا

آخرین اخبار