بیمارستانهای تهران ناامن هستند، ۹۰درصد بیمارستان‌های تهران بالای ۴۰ سال دارند

نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران:
بر اساس گزارش شهرداری در مناطق ۱۱ و ۱۲ شهر تهران، ۲۴۳ مورد فضای نا ایمن وجود دارد.
بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‌های تهران عمری بالای ۴۰ سال دارند و این در حالی است که بیمارستان‌ها به جای این که مکانی برای آلام درد باشند، دردی بر دردها اضافه کرده‌اند. ایسنا

آخرین اخبار