افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها فعلا متوقف شد

رئیس اتاق اصناف ایران:
اجرای طرح افزایش نان تا زمان بررسی مجدد کارگروه شورای آرد و نان متوقف شده است.
بی توجهی به این دستورالعمل به معنای تخلف است. صداوسیما

آخرین اخبار