مصوبات مقام معظم رهبری درباره سربازان اهل مناطق زلزله‌زده

-به سربازانی که به منزل یا خانواده‌های آنان بیش از ۴۰ درصد صدمه خورده است، به مدت ۳ ماه مرخصی اضطراری داده می‌شود و این -مدت جزو خدمت دوره ضرورت محسوب می‌گردد.
-این سربازان برای ادامه خدمت، به نزدیک ترین یگان نظامی و یا انتظامی محل سکونت خانواده منتقل شوند.
-اعزام مشمولین شهرستان‌های زلزله‌زده که منزل یا خانواده آن‌ها بیش از ۴۰ درصد آسیب دیده، به مدت یک سال به تعویق می‌افتد.
معاف از خدمت:
-کسانی که تمام یا حداقل ۲ نفر از اعضای خانواده درجه یک خود را از دست داده باشند.
-کسانی که سرپرست خانواده را از دست داده و یا سرپرست خانواده به دلیل معلولیت ناشی از زلزله قادر به اداره امور خود نباشد و فرزند دیگری که سرپرستی خانواده را برعهده بگیرد، در استان حضور نداشته باشد.
-سربازان متأهل دارای فرزند که همسر یا فرزند خود را از دست داده یا همسر به دلیل معلولیت قادر به اداره امور خانواده نباشد.
-سربازان متأهلی که به دلیل از دست دادن پدر و پدر همسر (هر دو) همسرشان در محل بی‌سرپرست باشد.
-سربازان متأهلی که منزل مسکونی‌شان قابل سکونت نبوده و از بین رفته محسوب می‌شود. خبرآنلاین

آخرین اخبار