دبیرکل اتحادیه عرب: علیه ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد

ابوالغیط در پایان نشست قاهره:
در بیانیه پایانی این نشست، دخالت‌های ایران در منطقه از جمله در عربستان و بحرین را محکوم کردیم و به مساله موشک‌های بالستیک پرداختیم.
امکان دارد مساله دخالت‌های ایران در منطقه را به شورای امنیت منتقل کنیم.
امیدواریم این پیام به برادران‌مان در ایران برسد که کشورهای عربی از آن‌ها بسیار ناراحت هستند.
در مرحله‌ کنونی علیه ایران اعلام جنگ نخواهیم کرد، هدف از این نشست محکوم کردن ایران بود. ایسنا

آخرین اخبار