مرکز اصلی زلزله غرب کشور حدفاصل ازگله تا سرپل ذهاب در استان کرمانشاه بوده است

مجید نبی بیدهندی رئیس موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران؛ در خصوص شایعات مطرح شده در مورد محل زلزله غرب کشور با تاکید بر اینکه زلزله اصلی با قدرت ۷.۳ ریشتر در ازگله استان کرمانشاه اتفاق افتاده است، اظهار کرد: این زلزله بسیاری از جاها از جمله سلیمانیه عراق یا تهران را لرزانده است اما مرکز اصلی آن حدفاصل ازگله تا سرپل ذهاب در استان کرمانشاه بوده است.

بیدهندی با بیان اینکه پس لرزه‌های زلزله غرب کشور هنوز در حال انجام است، گفت: براساس آخرین آمار تا ساعت ۹ صبح امروز ۱۱۸ پس لرزه اتفاق افتاده است که بزرگترین آن ۴.۷ ریشتر بوده است.

رئیس موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران اظهار کرد: لرزش زلزله در استان‌های آذربایجان، کردستان، خوزستان، همدان و بخش‌هایی از تهران حس شده است.

وی با اشاره به اینکه عمق زلزله ۱۱ کیلومتری بوده است یادآور شد: به هر حال هرچقدر عمق زلزله کمتر باشد می‌تواند میزان حس کردن زلزله توسط مردم و همینطور تخریب آن بیشتر باشد. باشگاه خبرنگاران

آخرین اخبار