زلزله بیش از ۵۰ درصد مدارس سرپل‌ذهاب را تخریب کرد

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه:بیش از ۵۰ درصد مدارس سرپل‌ذهاب تخریب شدند . این مدارس دیگر قابل استفاده نیستند و دانش آموزان امکان حضور در این مدارس را ندارند. ایلنا

آخرین اخبار