٢٠٧ کشته و بیش از ٢ هزار مجروح بر اثر زلزله دیشب

تاکنون ٢٠٧ جسد توسط پزشکی قانونی استان کرمانشاه معاینه و برای آنان جواز دفن صادر شده است.
آمار مجروحان زلزله کرمانشاه به بالای ٢هزار تن رسید. ایسنا

آخرین اخبار