صالحی امیری وزیر سابق ارشاد معاون فرهنگی شهردار تهران شد

صالحی‌امیری وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در دولت یازدهم از سوی نجفی شهردار تهران به عنوان معاون فرهنگى اجتماعى شهردار و قائم مقام شهردار تهران منصوب شد. انتخاب

مجتبی عبداللهی پیش از این معاونت اجتماعی شهرداری تهران را برعهده داشت.

آخرین اخبار