کواکبیان: رفع تدریجی حصر در حال انجام است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
در وضعیت محصورین تسهیلاتی در نظر گرفته‌شده و رفع تدریجی حصر با فراهم شدن شرایط لازم در حال انجام است و خانواده آن‌ها در حال بازدید از محصورین هستند. ایسنا

آخرین اخبار