پارک ۳۸ هزار خودرو در پارکینگ‌های چذابه و شلمچه

پلیس راه خوزستان:

از زائران می‌خواهیم درمسیر و حاشیه جاده‌ها پارک نکنند تامجبور نشویم خودروها را با یدک‌کش به پارکینگ انتقال دهیم. مهر

آخرین اخبار