مهدیه مینوی راجع به صداقت و شفافیت در رسانه ها ابراز امیدواری کرد

در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات که با حضور موسسات مطبوعاتی و خبرگزاری ها و پایگاههای خبری برگزار شد  گفتگویی با اهالی رسانه داشتیم که در این میان مهدیه مینوی راجع به صداقت و شفافیت در رسانه ها ابراز امیدواری کرد.

 

 

 

آخرین اخبار