با هنرمندان شوخى کردم!

عباس جدیدى: با هنرمندان شوخى کردم!
گفت: ما همواره در شورای شهر از هنرمندان حمایت کرده‌ایم.ما ورزشکارها همواره پای هنرمندان ایستاده‌ایم.
پس از حادثه پلاسکو با هنرمندان شوخی کردم امیدوارم دلگیر نشوند.

+خبرگزاری صبا

آخرین اخبار